<< YCBA Home Yale Center for British Art Yale Center for British Art << YCBA Home

YCBA Collections Search

Search Constraints

You searched for:

Creator Gender unknown

Remove constraint Creator Gender: unknown

Collection Rare Books and Manuscripts

Remove constraint Collection: Rare Books and Manuscripts

Image Available Unavailable

Remove constraint Image Available: Unavailable

Language Dutch

Remove constraint Language: Dutch

Image Use Under Certain Circumstances

Remove constraint Image Use: Under Certain Circumstances

Classification Books

Remove constraint Classification: Books

Search Results

Daal, Geert van artist. In de ban van de band :
Daal, Geert van
In de ban van de band
2018
 Panorama van de Noordelijke provincien der Nederlanden :
Panorama van de Noordelijke provincien der Nederlanden
1836 [i.e. 1836-1838]
Franck, Sebastian, 1499-1542. Chronica, tytboeck en gheschiet bibel :
Franck, Sebastian, 1499–1542
Chronica, tytboeck en gheschiet bibel
1595
Tielenburg, Gerrit. Gezichten der steeden, gebouwen en andere aanmerkelyke zaaken van Schotland en Yrland :
Tielenburg, Gerrit
Gezichten der steeden, gebouwen en andere aanmerkelyke zaaken van Schotland en Yrland
[ca. 1710]
Meteren, Emmanuel van, 1535-1612. Emanuels van Meteren historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den iare M.VI.c XII :
Meteren, Emmanuel van, 1535–1612
Emanuels van Meteren historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den iare M.VI.c XII
1614
Cats, Jacob, 1577-1660. Alle de wercken, so ouden als nieuvven /
Cats, Jacob, 1577–1660
Alle de wercken, so ouden als nieuvven
1658
Bossuit, Francis van, 1635?-1692. Cabinet de l'art de schulpture [sic] /
Bossuit, Francis van, 1635?-1692
Cabinet de l'art de schulpture [sic]
MDCCXXVII [1727]
Meulen, Sieuwert van der, artist. Groote vissery /
Meulen, Sieuwert van der
Groote vissery
[1720?]
Stuart, Martinus, 1765-1826. De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol,
Stuart, Martinus, 1765–1826
De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol,
1818
Luiken, Jan, 1649-1712, engraver. Afbeelding der menschelyke bezigheden :
Luiken, Jan, 1649–1712
Afbeelding der menschelyke bezigheden
[1725?]
 De Houtsneden van Mansion's Ovide moralise, Bruges 1484 /
De Houtsneden van Mansion's Ovide moralise, Bruges 1484
1922
Van der Marck, Jan, 1929-2010, author.  De hedendaagse boekband als kunst :
Van der Marck, Jan, 1929–2010
De hedendaagse boekband als kunst
1997
Laet, Joannes de, 1581-1649. Historie ofte Iaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische compagnie :
Laet, Joannes de, 1581–1649
Historie ofte Iaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische compagnie
1644
 Costumes hollandais = Dutch costumes :
Costumes hollandais = Dutch costumes
ca. 1860
Mander, Carel van, 1548-1606. Het schilder-boeck
Mander, Carel van, 1548–1606
Het schilder-boeck
1604
Schreuder, Bernhard, -1780, engraver. Het werk van den alöm beroemde konst-schilder Adriaan van Ostade :
Schreuder, Bernhard, -1780
Het werk van den alöm beroemde konst-schilder Adriaan van Ostade
[1780?]
Velde, Charles William Meredith van de, 1818-1898. Gezigten uit Neêrlands Indië,
Velde, Charles William Meredith van de, 1818–1898
Gezigten uit Neêrlands Indië,
[1846]
Brouerius van Nidek, Matthaeus, 1677-1743. Het zegenpralent Kenenmerlant [i.e. Kennemerlant] :
Brouerius van Nidek, Matthaeus, 1677–1743
Het zegenpralent Kenenmerlant [i.e. Kennemerlant]
[1732?]
Smids, Ludolph, 1649-1720. Schatkamer der Nederlandsse oudheden :
Smids, Ludolph, 1649–1720
Schatkamer der Nederlandsse oudheden
1711
Heyden, Jan van der, 1637-1712, author. Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van brand-blussen, togenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde :
Heyden, Jan van der, 1637–1712
Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van brand-blussen, togenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde
ao. 1735
Wilson, J. S., of Meppel. Autotypie :
Wilson, J. S., of Meppel
Autotypie
1857
Baldaeus, Philippus, 1632-1672. Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon ... Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen :
Baldaeus, Philippus, 1632–1672
Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon ... Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen
1672
Laet, Joannes de, 1581-1649. Nieuvve wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien :
Laet, Joannes de, 1581–1649
Nieuvve wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien
1625
 Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën :
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën
1707
Vries, S. de (Simon), approximately 1624-1708, author. Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen :
Vries, S. de (Simon), approximately 1624–1708
Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen
1682
Vignola, Giacoma Barozzio, called, 1507-1573. Reghel van de vijf ordens der architecture.
Vignola, Giacoma Barozzio, called, 1507–1573
Reghel van de vijf ordens der architecture
1638
Hooghe, Romeyn de, 1645-1708, author, engraver.  Hieroglyphica, of, Merkbeelden der oude volkeren :
Hooghe, Romeyn de, 1645–1708
Hieroglyphica, of, Merkbeelden der oude volkeren
MDCCXXXV [1735]
Leth, Andries de. De zegepraalende Vecht,
Leth, Andries de
De zegepraalende Vecht,
1719
Meteren, Emmanuel van, 1535-1612. Historien der Nederlanden :
Meteren, Emmanuel van, 1535–1612
Historien der Nederlanden
1663
Lavallée, Joseph, 1747-1816. Reis door de departementen van Frankryk;
Lavallée, Joseph, 1747–1816
Reis door de departementen van Frankryk;
1795-96
Govertsz, N. Afbeelding van alle de generale zeinen, die gedaan en geobserveerd werden in 'slands vloot, zoo in het zeilen en ankeren by daag en nagt, als ten tyde van gevegt :
Govertsz, N
Afbeelding van alle de generale zeinen, die gedaan en geobserveerd werden in 'slands vloot, zoo in het zeilen en ankeren by daag en nagt, als ten tyde van gevegt
1746