<< YCBA Home Yale Center for British Art Yale Center for British Art << YCBA Home

YCBA Collections Search

Search Constraints

Search Results

 Eikoku no yume Rafaeru zenpaten :
Eikoku no yume Rafaeru zenpaten
2015
 Francis Bacon :
Francis Bacon
2013
 Furanku Burangwin ten =
Furanku Burangwin ten =
c2010
 James McNeill Whistler retrospective.
James McNeill Whistler retrospective
2014
Martin, John, 1789-1854. John Martin /
Martin, John, 1789-1854
John Martin
c2009
 Kurisutofā doressā to nihon /
Kurisutofā doressā to nihon
c2002
 Rasukin Bunko shozōhin mokuroku :
Rasukin Bunko shozōhin mokuroku
2004
 Rudobekku, Rinne, Tsuyunberuku :
Rudobekku, Rinne, Tsuyunberuku
2018
Tōkyō Daigaku. Jōhō Gakkan. Sensō no hyōshō :
Tōkyō Daigaku. Jōhō Gakkan
Sensō no hyōshō
2006
 The noble horse :
The noble horse
c2000
 Worutā Kurein no hon no shigoto :
Worutā Kurein no hon no shigoto
2017