<< YCBA Home Yale Center for British Art Yale Center for British Art << YCBA Home

YCBA Collections Search

Search Constraints

You searched for:

Image Available Unavailable

Remove constraint Image Available: Unavailable

Language Dutch

Remove constraint Language: Dutch

Search Results

Meteren, Emmanuel van, 1535-1612. Emanuels van Meteren historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den iare M.VI.c XII :
Meteren, Emmanuel van, 1535–1612
Emanuels van Meteren historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den iare M.VI.c XII
1614
Cats, Jacob, 1577-1660. Alle de wercken, so ouden als nieuvven /
Cats, Jacob, 1577–1660
Alle de wercken, so ouden als nieuvven
1658
Franck, Sebastian, 1499-1542. Chronica, tytboeck en gheschiet bibel :
Franck, Sebastian, 1499–1542
Chronica, tytboeck en gheschiet bibel
1595
Tielenburg, Gerrit. Gezichten der steeden, gebouwen en andere aanmerkelyke zaaken van Schotland en Yrland :
Tielenburg, Gerrit
Gezichten der steeden, gebouwen en andere aanmerkelyke zaaken van Schotland en Yrland
[ca. 1710]
Doornick, Marcus Williamsz. Platte grondt der Vebrande Stadt London /
Doornick, Marcus Williamsz
Platte grondt der Vebrande Stadt London
1666
Bossuit, Francis van, 1635?-1692. Cabinet de l'art de schulpture [sic] /
Bossuit, Francis van, 1635?-1692
Cabinet de l'art de schulpture [sic]
MDCCXXVII [1727]
Goos, Pieter, approximately 1616-1675. West-Indische paskaert :
Goos, Pieter, approximately 1616–1675
West-Indische paskaert
[approximately 1660]
Keulen, Gerard van, cartographer. Afteekening van Solomons Eylande of Isles de Salomon, geleegen inde Zuid Zee, tussen 5 en 12 gr. Zuyder Brete.
Keulen, Gerard van
Afteekening van Solomons Eylande of Isles de Salomon, geleegen inde Zuid Zee, tussen 5 en 12 gr. Zuyder Brete
1724
 Paskaarte vertonende alle de Zekusten van Europa /
Paskaarte vertonende alle de Zekusten van Europa
[ca. 1660?]
Stuart, Martinus, 1765-1826. De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol,
Stuart, Martinus, 1765–1826
De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol,
1818
Keulen, Gerard van, cartographer. De haven van Pulo Condore in de Zuyd Zee op 8 gr. 40 door Willem Dampier.
Keulen, Gerard van
De haven van Pulo Condore in de Zuyd Zee op 8 gr. 40 door Willem Dampier
1724
Lootsman, Theunis Jacobsz., active 1629-1651, cartographer. L'atlas de la mer, ou, Monde aquatique :
Lootsman, Theunis Jacobsz., active 1629–1651
L'atlas de la mer, ou, Monde aquatique
l'an 1681
Goos, Pieter, approximately 1616-1675. De zee-atlas / ofte Water-weereld,
Goos, Pieter, approximately 1616–1675
De zee-atlas / ofte Water-weereld,
1666
 Panorama van de Noordelijke provincien der Nederlanden :
Panorama van de Noordelijke provincien der Nederlanden
1836 [i.e. 1836-1838]
Luiken, Jan, 1649-1712, engraver. Afbeelding der menschelyke bezigheden :
Luiken, Jan, 1649–1712
Afbeelding der menschelyke bezigheden
[1725?]
Weijer, P. W. van de, printer. Panorama van Utrecht
Weijer, P. W. van de
Panorama van Utrecht
[184-?]
Heyden, Jan van der, 1637-1712, author. Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van brand-blussen, togenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde :
Heyden, Jan van der, 1637–1712
Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van brand-blussen, togenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde
ao. 1735
 Costumes hollandais = Dutch costumes :
Costumes hollandais = Dutch costumes
ca. 1860
Brouerius van Nidek, Matthaeus, 1677-1743. Het zegenpralent Kenenmerlant [i.e. Kennemerlant] :
Brouerius van Nidek, Matthaeus, 1677–1743
Het zegenpralent Kenenmerlant [i.e. Kennemerlant]
[1732?]
Daal, Geert van artist. In de ban van de band :
Daal, Geert van
In de ban van de band
2018
Smids, Ludolph, 1649-1720. Schatkamer der Nederlandsse oudheden :
Smids, Ludolph, 1649–1720
Schatkamer der Nederlandsse oudheden
1711
Meulen, Sieuwert van der, artist. Groote vissery /
Meulen, Sieuwert van der
Groote vissery
[1720?]
Mander, Carel van, 1548-1606. Het schilder-boeck
Mander, Carel van, 1548–1606
Het schilder-boeck
1604
Wilson, J. S., of Meppel. Autotypie :
Wilson, J. S., of Meppel
Autotypie
1857
Laet, Joannes de, 1581-1649. Nieuvve wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien :
Laet, Joannes de, 1581–1649
Nieuvve wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien
1625
Baldaeus, Philippus, 1632-1672. Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon ... Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen :
Baldaeus, Philippus, 1632–1672
Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon ... Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen
1672
Keulen, Gerard van, cartographer. De Haven van Acapulco, geleegen in de Zuyd Zee, aen de kust van Nova Spanje.
Keulen, Gerard van
De Haven van Acapulco, geleegen in de Zuyd Zee, aen de kust van Nova Spanje
1724
 Dutch historical card game.
Dutch historical card game
[approximately 1788]
 Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën :
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën
1707
Laet, Joannes de, 1581-1649. Historie ofte Iaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische compagnie :
Laet, Joannes de, 1581–1649
Historie ofte Iaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische compagnie
1644
Keulen, Gerard van, cartographer. De Golf van Panama in de Zuyd Zee :
Keulen, Gerard van
De Golf van Panama in de Zuyd Zee
1724
Samson, N. Alpha pen.
Samson, N
Alpha pen
early 20th century
Keulen, Gerard van, cartographer. Het Eylandt de Chilove.
Keulen, Gerard van
Het Eylandt de Chilove
1724?
 De Houtsneden van Mansion's Ovide moralise, Bruges 1484 /
De Houtsneden van Mansion's Ovide moralise, Bruges 1484
1922
Van der Marck, Jan, 1929-2010, author.  De hedendaagse boekband als kunst :
Van der Marck, Jan, 1929–2010
De hedendaagse boekband als kunst
1997
Vries, S. de (Simon), approximately 1624-1708, author. Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen :
Vries, S. de (Simon), approximately 1624–1708
Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen
1682
Vignola, Giacoma Barozzio, called, 1507-1573. Reghel van de vijf ordens der architecture.
Vignola, Giacoma Barozzio, called, 1507–1573
Reghel van de vijf ordens der architecture
1638
Maaskamp, E. (Evert), 1769-1834, engraver. Maaskamp's Diorama van Amsterdam
Maaskamp, E. (Evert), 1769–1834
Maaskamp's Diorama van Amsterdam
[1820]
Lavallée, Joseph, 1747-1816. Reis door de departementen van Frankryk;
Lavallée, Joseph, 1747–1816
Reis door de departementen van Frankryk;
1795-96
Meteren, Emmanuel van, 1535-1612. Historien der Nederlanden :
Meteren, Emmanuel van, 1535–1612
Historien der Nederlanden
1663
Leth, Andries de. De zegepraalende Vecht,
Leth, Andries de
De zegepraalende Vecht,
1719
Govertsz, N. Afbeelding van alle de generale zeinen, die gedaan en geobserveerd werden in 'slands vloot, zoo in het zeilen en ankeren by daag en nagt, als ten tyde van gevegt :
Govertsz, N
Afbeelding van alle de generale zeinen, die gedaan en geobserveerd werden in 'slands vloot, zoo in het zeilen en ankeren by daag en nagt, als ten tyde van gevegt
1746
Keulen, Gerard van, cartographer. De Nassausche Vaert ent Hermiten Eyland, geleegen aen de Suydhoek van America.
Keulen, Gerard van
De Nassausche Vaert ent Hermiten Eyland, geleegen aen de Suydhoek van America
1724
 Catharina, de keizerin en de kunsten = Catherine, the empress and the arts :
Catharina, de keizerin en de kunsten = Catherine, the empress and the arts
c1996
 De papiermolen;
De papiermolen;
Pacquement, Alfred. aut Richard Long in het | at the Rijksmuseum /
Pacquement, Alfred. aut
Richard Long in het | at the Rijksmuseum
2023
Lucas, Sarah, 1962- Sarah Lucas :
Lucas, Sarah, 1962–
Sarah Lucas
[1996]
Hockney, David. David Hockney, paintings and photographs of paintings/
Hockney, David
David Hockney, paintings and photographs of paintings
[1995?]
Museum Boymans-Van Beuningen. Engelse landschapschilders van Gainsborough tot Turner :
Museum Boymans-Van Beuningen
Engelse landschapschilders van Gainsborough tot Turner
1955]
Bastiaanse, R. Glorieuze revolutie :
Bastiaanse, R
Glorieuze revolutie
1988
Darley, Esther. Francis Bacon /
Darley, Esther
Francis Bacon
[2001]
 Lucas d'Heere, 'Tableau Poetique' :
Lucas d'Heere, 'Tableau Poetique'
2016
Alma-Tadema, Lawrence, Sir, 1836-1912. Erkend en miskend :
Alma-Tadema, Lawrence, Sir, 1836–1912
Erkend en miskend
c2003
 Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie /
Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
c2006-2010
Bunbury, Henry William, 1750-1811. Henry William Bunbury, 1750-1811 :
Bunbury, Henry William, 1750–1811
Henry William Bunbury, 1750-1811
c1996
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie. Kennen en herkennen /
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie
Kennen en herkennen
[pref. 1962]
 Wild walls :
Wild walls
1995
Netherlands. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Decimal index of the art of the Low Countries;
Netherlands. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Decimal index of the art of the Low Countries;
1971
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekbinders-, Papierwaren- en Enveloppenbedrijf. Boekbinden.
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekbinders-, Papierwaren- en Enveloppenbedrijf
Boekbinden
[196-?]-
Rijksmuseum Kröller-Müller. Beeldhouwwerken en tekeningen van Barbara Hepworth.
Rijksmuseum Kröller-Müller
Beeldhouwwerken en tekeningen van Barbara Hepworth
1965]
Rijksmuseum (Netherlands). Rijksprentenkabinet. De Engelse aquarel uit de 18de eeuw, van Cozens tot Turner.
Rijksmuseum (Netherlands). Rijksprentenkabinet
De Engelse aquarel uit de 18de eeuw, van Cozens tot Turner
1965]
Coplans, John. John Coplans, self portrait hand/foot : Museum Boymans-Van Beuningen Rotterdam, 25/11/90-20/1/91 /
Coplans, John
John Coplans, self portrait hand/foot : Museum Boymans-Van Beuningen Rotterdam, 25/11/90-20/1/91
[1991]
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekdrukkers-, Rasterdiepdruk- en Chemigrafisch Bedrijf. Letterzetten :
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekdrukkers-, Rasterdiepdruk- en Chemigrafisch Bedrijf
Letterzetten
[pref. 1967]
Helmers, Helmer J., 1977- De comentarius van Emanuel van Meteren :
Helmers, Helmer J., 1977–
De comentarius van Emanuel van Meteren
2023
Vries, B. W. de. De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
Vries, B. W. de
De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw
1957
Bird, Michael, 1958- author.  Living the landscape :
Bird, Michael, 1958–
Living the landscape
[2022]
 Die Verkehrte Welt :
Die Verkehrte Welt
1985
Threlfall, Tim, 1940- Tim Threlfall ...sculpturen :
Threlfall, Tim, 1940–
Tim Threlfall ...sculpturen
1966
 Museumarchitectuur /
Museumarchitectuur
1989
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie. Kleur en inkt.
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie
Kleur en inkt
[1968?]
Pels, C. Reizigers in drukkersland :
Pels, C
Reizigers in drukkersland
[1971?]
Duncan, Joseph, 1920- Duncan :
Duncan, Joseph, 1920–
Duncan
1957
Miereveld, Michiel van, 1567-1641. De portretfabriek van Michiel van Mierevelt (1566-1641) /
Miereveld, Michiel van, 1567–1641
De portretfabriek van Michiel van Mierevelt (1566-1641)
c2011
Mengham, Rod, 1953- Marc Quinn :
Mengham, Rod, 1953–
Marc Quinn
c2006
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Lithografisch Bedrijf. Fotolithografie :
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Lithografisch Bedrijf
Fotolithografie
[1965?-1971?]
Taylor-Wood, Sam, 1967- Sam Taylor Wood :
Taylor-Wood, Sam, 1967–
Sam Taylor Wood
2002
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie. Grafische en aanverwante technieken /
Gezamenlijke Verenigingen tot Bevordering van de Vakopleiding in de Grafische Industrie
Grafische en aanverwante technieken
pref. 1969]
Cragg, Tony, 1949- Tony Cragg :
Cragg, Tony, 1949–
Tony Cragg
c1996
Blake, Peter, 1932- Peter Blake :
Blake, Peter, 1932–
Peter Blake
1973]
Ronday, H. J. Prent praat.
Ronday, H. J
Prent praat
1969
Kuile, O. ter (Onno ter), 1929- Daniel Mijtens.
Kuile, O. ter (Onno ter), 1929–
Daniel Mijtens
Walgrave, Jan. Een vorstelijk imago :
Walgrave, Jan
Een vorstelijk imago
1999
Stroomberg, Harriet. High heads :
Stroomberg, Harriet
High heads
1999
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Lithografisch Bedrijf. Het lithografische vak geschiedenis en overzicht.
Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Lithografisch Bedrijf
Het lithografische vak geschiedenis en overzicht
[1967?]
Caro, Anthony, 1924-2013. Anthony Caro :
Caro, Anthony, 1924–2013
Anthony Caro
c1997
 Schok der herkenning.
Schok der herkenning
1972]
Moore, Henry, 1898-1986. Henry Moore :
Moore, Henry, 1898–1986
Henry Moore
1999
 Viewpoint, 18.12.87/31.01.88 :
Viewpoint, 18.12.87/31.01.88
[1988?]
 Looking through paintings :
Looking through paintings
c1998
 For real :
For real
c2019