<< YCBA Home Yale Center for British Art Yale Center for British Art << YCBA Home

YCBA Collections Search

 
IIIF Actions
Title(s):
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën : mitsgaders andere gewesten, ter eerster ontdekking en soo vervolgens van verscheyde volkeren, meerendeels door vorsten, of maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan; waar van eenige noyt gedrukt, andere nu eerst uyt haar oorspronkelijke taalen overgeset, en sommige merkelijk verbeterd zijn; beginnende met het jaar 1246. en eyndigende op dese tijd; zijnde een waaragtige en bondige beschrijving van veele vreemde koningrijken, landschappen en steeden, der selver benamingen, gelegentheden, sterktens, stroomen, zee-havens, goud-en-silver-mijnen, peerl-visseryen, en menigvuldige wonderen; benevens de oorlogs-daden en gedenk-waardige bedrijven der ontdekkers, in her op-doen deser landen voorgevallen; voorts hunne gevaarlijke en seldsame ontmoetingen, merk-waardige geschiedenissen, grouwsame verwoestingen, voorname volk-plantingen en vestiging der koopmanschappen aldaar. Alles doorgaans met nodige land-kaarten, menigte konst-printen, en bequame registers verrijkt.
Additional Title(s):
Versameling van veele voortreffelyke zee en land-reysen noyt te vooren zoo gesien
Published/Created:
In het ligt gegeven te Leyden : Door Pieter Vander Aa, boekverkoper in de St. Pieters Koor-steeg, in Plato, 1707.
Physical Description:
28 [i.e. 29] v. : ill., maps. ; 18 cm. (8vo)
Holdings:
Rare Books and Manuscripts
G160 .A11 1707
Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection
View by request in the Study Room [Request]
Note: The Study Room is open by appointment. Please visit the Study Room page on our website for more details.

Copyright Status:
Copyright Not Evaluated
Classification:
Books
Notes:
Volume 1 has engraved added title page reading: Versameling van veele voortreffelyke zee en land-reysen noyt te vooren zoo gesien, with imprint: Uytgevoerd te Leyden, door Pieter van der Aa.
Title pages of all volumes and have the years of the voyages and travels covered therein.
Each volume has special half title with volume designation at top and bottom. These half title page read: Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste reysen na Oost en West-Indiën, mitsgaders andere gewesten gedaan, and is then followed by the years of the voyages and travels covered therein.
"Noodig voor-berigt", "Register", and "Privilegien", v. 1, p. [5-50], 1st count, also published separately in Leiden, 1706 under title: Korte schets van get geheele werk, genaamd Naaukeurige versameling.
Van der Aa's collection of travels and voyages is divided into 28 volumes, with vol. 13 being printed in two separate ones, and consists of 127 parts, each having special dated title page, separate pagination and register. The date of imprint varies with about two-thirds dated 1706, one-third 1707, five have no date and one is dated 1708, as is also the "Noodig na-berigt" preceding the final "Register der zee- en land-reysen" in the 28th volume. The general title pages are all dated 1707. The voyages covering the period from 1246 to 1696 are arranged chronologically. The printing of a folio edition containing these voyages arranged according to the nations, was begun simultaneously with this edition but was suspended. A projected collection of Dutch voyages never appeared. The voyage of the Dutch traveller J.J. de Roy to Borneo and Achin was probably printed before van der Aa decided to publish the series of Dutch travels separately. With various other voyages later excluded from the collection, it is quoted in the preliminary register, printed in the first volume but omitted in the final index.
Includes indexes.
Half-title and title page leaves printed in red and black; engraved title page vignettes; initials.
Tiele, P.A. Nederlandsche bib., 5
Muller, F. Books, maps, plates on America, 1890-1891
European Americana, 707/2
Brown, J.C. Bibliotheca Americana, III: 88
BAC: British Art Center copy complete. Includes 493 engraved illustrations and 107 maps. Uniformly bound in contemporary quarter vellum and marbled boards. Description of the contents written in ink on the spine of each volume.
Subject Terms:
East Indies -- Description and travel.
Voyages and travels.
West Indies -- Description and travel.
Form/Genre:
Engravings -- 1707.
Contributors:
Aa, Pieter van der, 1659-1733, publisher.
Export:
XML


If you have information about this object that may be of assistance please contact us.